מפלגת התקווה לשינוי היא מפלגה ערבית חדשה אשר נוסדה מתוך כוונה להשיג שוויון מלא לחברה הערבית בישראל זאת כזכות מובנת מאליה , ומתוך מגמה להביא לעירוב האוכלוסייה הערבית במגזריה השונים של המדינה לרבות המגזר הכלכלי-עסקי , החברתי והפוליטי תוך כדי הגברת השפעתה ונטילת חלק גדול יותר בקביעת עתידה כמו כן להעלות על סדר היום עניין מעמדה של האישה בחברה הערבית ,המלחמה באלימות ויתר הנושאים הרלוונטיים לה
: ניתן ליצור איתנו קשר דרך